2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Larmat elstängsel

Säkrare än så här blir det knappast. Komplettera befintligt stängsel med larm. Larmat elstängsel kan anslutas till befintligt larm. Avskräcker, de flesta människor har en naturlig respekt för elektricitet. Gör ont. En elstöt på upp till 10.000 Volt får inkräktaren på andra tankar – om han ändå försöker ta sig in. Systemet är ofarligt. Inga tillstånd krävs.