2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Rotationsgrindar & vägbommar

Rotationsgrindar och bommar höjer säkerheten vid in och utfart på de områden man vill skydda.

rotationsgrind

Rotationsgrind

Rotationsgrind är anpassad för att öppnas i båda riktningarna med passerkort. Dom är säkra som utrymningsvägar som vid ex brand med elavbott som följd, friställs grinden och det går att passera utåt.


Vägbom

Vägbom med möjlighet att öppnas med kort, nyckel, eller uppringning. Kan även öppnas med öppningsslinga i marken